Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

moniq
Every box of raisins is a tragic story of grapes that could have been wine.
Reposted fromhardbitch hardbitch viacytaty cytaty

May 28 2015

moniq
2472 edc2
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy vialoveparis loveparis
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
moniq
0962 3eec 500
Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viapimpmyheart pimpmyheart
2844 0222
Reposted fromnightcore nightcore viapimpmyheart pimpmyheart

May 25 2015

moniq
9390 de4f
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viabzt bzt

May 14 2015

moniq

May 13 2015

moniq
5239 b8e7
Reposted fromjajeczko jajeczko

May 10 2015

moniq
moniq
Reposted fromrooo rooo viaparislife parislife

May 09 2015

moniq
Reposted fromilovemovies ilovemovies viamyzone myzone

May 07 2015

3727 750a 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatwice twice

May 04 2015

moniq

ipuchan:

Paolo Sebastian, F/W 2015

THE BALLERINA ONE

May 03 2015

moniq
moniq
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem.
Myślisz, że będzie więcej.
Myślisz, że masz wieczność, ale nie masz.
Potrzebuję znaku, że coś się zmieni, potrzebuję powodu, żeby iść dalej. Potrzebuję jakiejś nadziei.
— Grey's Anatomy sez. II, odc. 17
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty
moniq
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia.
Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice, ponieważ (…) są po prostu sobie przeznaczone.
— Grey's Anatomy, sez. V, odc. 8
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty
moniq
Nie mamy nieograniczonych szans, by mieć to, czego chcemy. Tyle wiem.
Nie ma nic gorszego niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić twoje życie.
— Grey's Anatomy, sez. III, odc. 25
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty

May 02 2015

moniq
1721 9d51
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamezzanine mezzanine
moniq
2383 6d74 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...